Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Όταν έχετε υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος στο παρελθόν λόγω οστεοαρθρίτιδας τα τεχνητά μέρη της άρθρωσης είναι στερεωμένα στο οστό με ή χωρίς τη χρήση ειδικού τσιμέντου. Μετά από κάποια χρόνια (15-20 συνήθως) μια πρόθεση μπορεί να μην λειτουργεί σωστά και να υπάρχει πόνος. Σε ορισμένα σημεία η πρόθεση δεν εφάπτεται πια τέλεια με το οστό. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή συγκράτησή της.
Όταν η πρόθεση δεν είναι πια σταθερά στερεωμένη στο οστό, μιλάμε για χαλάρωση.
Το γεγονός αυτό συνήθως οφείλεται στη φθορά της πρόθεσης με το πέρασμα του χρόνου. Δε σχετίζεται απαραίτητα με το είδος και τον τρόπο στερέωσης της πρόθεσης. Πρόκειται για άσηπτη χαλάρωση.  Σπανιότερα, η χαλάρωση συνδέεται με την προσκόλληση μικροβίων γύρω από την πρόθεση (λοίμωξη). Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για σηπτική χαλάρωση. Η διάρκεια επέκτασης της χαλάρωσης ποικίλλει από μερικούς μήνες, μέχρι και αρκετά χρόνια. Κάποια στιγμή η πρόθεση χάνει τελείως τη σταθερότητά της και φθείρει το οστό. Η πρόθεση δε συγκρατείται πια στο οστό. Το γόνατο μπορεί να παρουσιάσει παραμορφώσεις. Ορισμένοι ασθενείς χωλαίνουν κατά το περπάτημα ή χρησιμοποιούν βακτηρίες.

Πότε χρειάζεται επέμβαση ;

Εφόσον δεν υπάρχει λοίμωξη, η επέμβαση είναι αναγκαία εάν έχετε έντονους πόνους, ιδιαίτερες δυσκολίες στις κινήσεις σας και εάν οι εξετάσεις (ακτινογραφίες) δείξουν ότι η πρόθεση έχει χάσει τη σταθερότητά της.

Εάν υπάρχει λοίμωξη, χρειάζεται, συνήθως, άμεση επέμβαση για δυο λόγους:
– να εμποδίσουμε την εξάπλωση της λοίμωξης σε άλλο σημείο του σώματος ή σε άλλη πρόθεση (άλλη πρόθεση άρθρωσης, καρδιακή βαλβίδα, κτλ.).
Το δέρμα, καθώς βρίσκεται σε άμεση επαφή με την πρόθεση στο ύψος του γόνατος, μπορεί επίσης να πληγεί.

– να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης : στην περίπτωση λοίμωξης, η εξέλιξη της χαλάρωσης μπορεί να είναι γρήγορη και απρόβλεπτη.

Οι χειρουργικές θεραπείες…

Εάν δεν υπάρχει λοίμωξη, ο χειρουργός μπορεί να αντικαταστήσει το σύνολο ή τμήμα της πρόθεσης. Αν ωστόσο, υπάρχει λοίμωξη, πρέπει να αφαιρεθεί το σύνολο της πρόθεσης, καθώς επίσης και περιοχές που έχουν προσβληθεί από μικρόβια. Για να στερεωθεί η νέα πρόθεση πρέπει να υπάρχει επαρκής ποσότητα οστού σε καλή κατάσταση. Το αποτέλεσμα σπάνια είναι το ίδιο ικανοποιητικό με την πρώτη επέμβαση. Η αντικατάτασταση πρόθεσης γίνεται αργότερα, άρα οι μύες δεν λειτουργούν πια το ίδιο καλά και τα οστά έχουν φθαρεί, ιδιαίτερα αν η επέμβαση δε γίνει εγκαίρως.
Ο χειρουργός αφαιρεί την πρόθεση και καθαρίζει την περιοχή (θραύσματα οστού, πιθανώς τσιμέντου, κτλ.) Εάν πρόκειται για σηπτική χαλάρωση, πρέπει επίσης να αφαιρέσει όλες τις περιοχές που έχουν προσβληθεί από μικρόβια. Είναι το πιο χρονοβόρο μέρος της επέμβασης. Στη συνέχεια, προετοιμάζει το οστό για την τοποθέτηση της νέας πρόθεσης. «Κόβει» το οστό της κνήμης και του μηριαίου, που έχει φθαρεί.
Καθώς υπάρχουν διάφορα είδη χαλάρωσης και η ποιότητα των οστών διαφέρει σε κάθε ασθενή, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές δυνατατότητες και είδη πρόθεσης, κατάλληλες για κάθε περίπτωση. Το μήκος της πρόθεσης ποικίλλει, ενώ η στερέωσή της μπορεί να γίνει με ή χωρίς τσιμέντο, κτλ. Συνήθως, εάν το οστό έχει φθαρεί, χρησιμοποιούμε μακρύτερη πρόθεση από την προηγούμενη. Μερικές φορές, αν η λοίμωξη είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ο χειρουργός μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει την επέμβαση σε δυο φάσεις. Στη διάρκεια της πρώτης επέμβασης, αφαιρεί την πρόθεση και καθαρίζει το οστό. Στη θέση της πρόθεσης, τοποθετεί προσωρινά ένα κομμάτι από ειδικό τσιμέντο. Στερεώνει στη συνέχεια, ένα νάρθηκα γύρω από το γόνατό σας για να το συγκρατεί. Μπορείτε να περπατάτε με τη βοήθεια βακτηριών, μέχρι την επόμενη επέμβαση. Σας χορηγείται φαρμακευτική αγωγή για τη λοίμωξη (αντιβιοτικά).

Μετά από διάστημα που ποικίλλει από έναν έως τέσσερις μήνες, η μόλυνση έχει αντιμετωπιστεί. Ο χειρουργός τοποθετεί, λοιπόν, τη νέα πρόθεση.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.