Η αθλητική δραστηριότητα διατηρείται ή αυξάνεται μετά την ολική αρθροπλαστική του γόνατος;

23 Ιούν 18

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη δημοσίευση (KSSTA, 5/18) με σκοπό την διερεύνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και των λειτουργικών ικανοτήτων σε ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική του γόνατος . Αξιολογήθηκαν διακόσιοι ασθενείς πριν από τη χειρουργική επέμβαση καθώς και στους 6, 12 και 24 μήνες μετά την επέμβαση. Έξι μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση, το 43% των ασθενών επέστρεψε στο ίδιο και το 35% σε υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας από ό, τι πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Παρατηρήθηκε υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας στους άνδρες παρά στις γυναίκες ασθενείς.
Συνολικά, 24 μήνες μετά την επέμβαση, το 83% των ασθενών ασκούσε αθλητικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το 79% πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Επομένως, οι ασθενείς που επιθυμούν να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα μπορούν να υποβληθούν με ασφάλεια σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.