Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεων πρόσθιου χιαστού (all inside)

Ελάχιστης επεμβατικότητας αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου γόνατος. Τεχνική all inside – TightRope.
Με την τεχνική (reverse reaming) αυτή δημιουργούνται οστικά κανάλια μηρού και κνήμης των οποίων το μήκος διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό με αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερου οστικού υποστρώματος. Λαμβάνεται μόνο ο ημιτενοντώδης τένοντας ως μόσχευμα με αποτέλεσμα την διατήρηση της λειτουργικότητας των καμπτήρων μυών του γόνατος. Η σταθεροποίηση του μοσχεύματος γίνεται με δύο endobutton τόσο στον μηρό όσο και στην κνήμη με χρήση ρυθμιζόμενων βρόχων (adjustable loops). Επιτυγχάνεται έτσι η ελάχιστη χειρουργική καταπόνηση της άρθρωσης του γόνατος με αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση μετά την χειρουργική επέμβαση. Η φόρτιση του σκέλους γίνεται άμεσα μετά την χειρουργική επέμβαση (μερική φόρτιση) και με την χρήση πρωτοκόλλων γρήγορης αποκατάστασης ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του. Η επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να γίνει συνήθως σε χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές