Ιστορικό: Services

kneealighn2

Ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος με το βραβευμένο σύστημα KneeAlign2

Το πιο σύγχρονο ρομποτικό σύστημα (passive robotic – KneeAlign2™ – OrthAlign) το οποίο αναπτύχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα Ορθοπαιδικά Νοσοκομεία παγκοσμίως (Hospital for Special Surgery, New York, USA), χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες κίνησης (γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο) και μέσω ενός ειδικού λογισμικού που είναι ενσωματωμένο σε φορητό υπολογιστή μιας χρήσεως, διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο στον Ορθοπαιδικό Χειρουργό τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθορισμό του μηχανικού άξονα του γόνατος. Έτσι, ο Χειρουργός, αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, τόσο του μηρού, όσο και της κνήμης.
Ταυτόχρονα, ο χειρουργικός χρόνος δεν αυξάνεται πρακτικά καθόλου, η απώλεια αίματος μειώνεται σημαντικά, η μέθοδος συνδυάζεται άνετα με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS), ενώ δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να διορθώσει και σημαντικές ανατομικές προϋπάρχουσες παραμορφώσεις, ακολουθώντας τις διεγχειρητικές μετρήσεις. Με τις νεότερες μάλιστα μελέτες να εστιάζουν όλο και περισσότερο στην κινηματική ευθυγράμμιση του γόνατος μετά την ολική αρθροπλαστική, η ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών με τη χρήση αυτών των συστημάτων εκτιμάται ότι θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
Είναι εντυπωσιακό ότι σε μια αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 95% των υλικών που τοποθετήθηκαν με τη χρήση τέτοιων συστημάτων ήταν σε άριστη ανατομική θέση (±2 μοίρες), σε σύγκριση με μόλις 68% που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν με την κλασική ολική αρθροπλαστική γόνατος.
Η χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας είναι σαφές πως μπορεί να δώσει πολλές και σημαντικές πληροφορίες στον Ορθοπαιδικό Χειρουργό, βοηθώντας τα μέγιστα στην εξασφάλιση ενός -όσο το δυνατόν- καλύτερου αποτελέσματος μετά από μια επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Συνδυάζοντας μάλιστα και την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα που απαιτείται να διαθέτει ο Χειρουργός, η επέμβαση με τη χρήση των παθητικών ρομποτικών συστημάτων, απαιτεί πια νοσηλεία εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη (ακόμα και μονοήμερη) και με τη χρήση πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης (fast-track protocols), ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετά το χειρουργείο, χωρίς πόνο. Παράλληλα όμως, διασφαλίζεται και η μακροχρόνια επιβίωση των υλικών, λόγω της ακρίβειας στην τοποθέτηση.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές

Περισσότερα

Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος (UKA, unicompartmental arthroplasty) είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση της αρθρίτιδας σε ένα μόνο από τα διαμερίσματα του γόνατος (συνήθως έσω διαμέρισμα γόνατος). Η χειρουργική επέμβαση (UKA) μπορεί να μειώσει τον μετεγχειρητικό πόνο και να έχει μικρότερη περίοδο αποκατάστασης σε σχέση με τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος. Επίσης, μπορεί να έχει μικρότερη τομή επειδή τα εμφυτεύματα μπορεί να είναι μικρότερα.

Ενδείξεις και Αντενδείξεις

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος (UKA) μπορεί να είναι κατάλληλη για ασθενείς με μέτριας βαρύτητας οστεοαρθρίτιδα ή ιστορικό τραυματισμoύ, ιστορικό ανεπιτυχών χειρουργικών επεμβάσεων ή παρουσία κακής πυκνότητας οστού που αποκλείει άλλους τύπους χειρουργικής επέμβασης του γόνατος.
Ασθενείς που ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμοι για UKA περιλαμβάνουν ασθενείς που έχουν μια ενεργή ή ύποπτη λοίμωξη στην άρθρωση του γόνατος ή γύρω από αυτήν, μπορεί να έχουν γνωστή ευαισθησία στα υλικά της συσκευής, να έχουν οστικές λοιμώξεις ή ασθένειες που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης ή σταθεροποίησης, να έχουν φλεγμονώδη αρθρίτιδα, να έχουν σημαντικές παραμορφώσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον μηχανικό άξονα του γόνατος, να έχουν νευρομυϊκές διαταραχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον κινητικό έλεγχο ή / και τη σταθερότητα, να έχουν οποιαδήποτε νευρομυική διαταραχή, οι ασθενείς που δεν είναι σκελετικά ώριμοι,  έχουν σοβαρές παραμορφώσεις κνήμης, έχουν υποστεί σημαντική βλάβη στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση ή στο άλλο διαμέρισμα της άρθρωσης και / ή έχουν αστάθεια των συνδέσμων του γόνατος, έτσι ώστε η μετεγχειρητική σταθερότητα να είναι επισφαλής.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ACL) θα πρέπει να είναι άθικτος, αν και αυτό συζητείται για ασθενείς που χρειάζονται αντικατάσταση έσω διαμερίσματος. Για τους ασθενείς που χρειάζονται αντικατάσταση έξω διαμερίσματος, ο πρόσθιος χιαστός θα πρέπει να είναι άθικτος και αντενδείκνυται για ασθενείς με ανεπάρκεια πρόσθιου χιαστού επειδή το έξω διαμέρισμα έχει μεγαλύτερη κίνηση από το έσω διαμέρισμα.

Χειρουργικές πληροφορίες

Ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει τον τύπο τομής και εμφύτευσης που θα χρησιμοποιήσει για το γόνατο του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, καθορίζεται η ποσότητα του οστού που θα αφαιρεθεί από τον μηρό και την κνήμη με βάση την ευθυγράμμιση του σκέλους. Η αντικατάσταση ενός διαμερίσματος είναι μια ελάχιστα επεμβατική επιλογή για ασθενείς των οποίων η αρθρίτιδα απομονώνεται είτε στο έσω είτε στο έξω διαμέρισμα. Η επέμβαση προσφέρει πολλά οφέλη για τους ασθενείς με σχετικά ενεργό τρόπο ζωής, οι οποίοι έχουν αρθρίτιδα σε ένα μόνο διαμέρισμα του γόνατος με φυσιολογικό βάρος σώματος. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί μια τομή μόλις 4-6 εκ. ενώ μια ολική αρθροπλαστική γόνατος απαιτεί τυπικά μια τομή 8-12 εκ. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος δεν διαταράσσει την λειτουργία της επιγονατίδας, γεγονός που καθιστά μικρότερη περίοδο αποκατάστασης. Μια μερική αντικατάσταση προκαλεί επίσης ελάχιστη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης και οδηγεί σε σημαντικά μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο. Ο χρόνος νοσηλείας σε σύγκριση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος μειώνεται επίσης σημαντικά.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Οι μακροχρόνιες μελέτες ανέφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα που αποδίδεται στην επιλογή των κατάλληλων ασθενών, την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του οστού που αφαιρείται και την χρησιμοποίηση σωστής χειρουργικής τεχνικής. Αναφέρονται αποτελέσματα 10ετούς επιβίωσης της τάξης του 96% με 92% άριστα ή καλά αποτελέσματα ή 15ετούς επιβίωσης 93% με 91% καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα.

Περισσότερα

Εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος (patient specific instrumentation)

Μια επιπλέον σύγχρονη πρόταση για την διενέργεια αρθροπλαστικής γόνατος προσφέρει η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος (patient specific instrumentation – PSI). Η διαφορά της μεθόδου αυτής σε σχέση με την κλασσική μέθοδο είναι ότι σέβεται την ιδιαίτερη ανατομία και μορφολογία του γόνατος του κάθε ασθενή. Ο στόχος είναι να παρασκευασθούν ειδικά εργαλεία – οδηγοί που μας βοηθούν στο χειρουργείο προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια στις οστεοτομίες μηρού και κνήμης. Γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος με αξονική ή μαγνητική τομογραφία ισχίου, γόνατος και ποδοκνημικής που αποστέλλεται σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού. Εκεί μελετάται η ανατομία του συγκεκριμένου γόνατος και προτείνεται ένα χειρουργικό πλάνο το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο χειρουργό (e-mail). Το πλάνο αυτό τροποποιείται από τον χειρουργό και παίρνει την τελική του μορφή. Παράγεται έτσι ένα πρόπλασμα του γόνατος του ασθενούς όσο και ειδικοί οδηγοί που αποστέλλονται εντός 20 ημερών για την διενέργεια του χειρουργείου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ακριβής ανακατασκευή του γόνατος με εξατομικευμένη προσέγγιση σεβόμενοι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.

Τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος σε σχέση με την κλασική αρθροπλαστική είναι τα εξής:

 • Αποτελεί επέμβαση ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive surgery – MIS).
 • Επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή τομή δέρματος και υποκείμενων μαλακών ιστών.
 • Επιτρέπει την αφαίρεση της ελάχιστης ποσότητας οστού από το μηρό και την κνήμη.
 • Προσφέρει όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Ελαχιστοποιεί το χειρουργικό χρόνο.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μεταγγίσεων.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα φλεγμονής.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη επούλωση του χειρουργικού τραύματος.
 • Επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία και κινηματική του γόνατος.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση του/της ασθενούς.
 • Επιτρέπει την τοποθέτηση των προθέσεων στην ιδανική θέση.
 • Αυξάνει σημαντικά την επιβίωση και την αντοχή των προθέσεων στο χρόνο.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.

Περισσότερα

Ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS

Ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS η πιο σύγχρονη και ασφαλέστερη επιλογή!

Σύγχρονα η ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS σε ύπτια θέση (ALMIS supine) αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τον ασθενή μιας και αποτελεί μια γνήσια πρόταση ελάχιστης επεμβατικότητας που διευκολύνει τον χειρουργό δίνοντας λύσεις ακόμα και στις πιο σύνθετες καταστάσεις. Συνοπτικά με την μέθοδο ALMIS supine γίνεται μικρή τομή δέρματος με καμία μυϊκή βλάβη ή βλάβη περιαρθρικών ιστών. Η απώλεια αίματος ελαχιστοποιείται όπου αυτό είναι δυνατό με μη ουσιαστικό κίνδυνο νευρικής ή αγγειακής βλάβης (όπως σε AMIS ή ASI). Δεν χρειάζεται ειδικό τραπέζι έλξης (όπως σε AMIS) και καμία ακραία διεγχειρητική τοποθέτηση σκελών ασθενούς με κίνδυνο κατάγματος (όπως σε AMIS).
Είναι δυνατή η διεγχειρητική χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου και ο διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος σωστής τοποθέτησης υλικών (δεν γίνεται σε πλάγια τοποθέτηση ασθενούς PATH ή SUPERPATH) καθώς και διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος μήκους σκελών (δεν γίνεται σε πλάγια τοποθέτηση ασθενούς PATH ή SUPERPATH). Απαιτείται μικρός χειρουργικός χρόνος που βοηθά σε μείωση λοιμώξεων, επιτυγχάνεται ελάττωση μετεγχειρητικού πόνου, ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών προφυλάξεων με ελαχιστοποίηση κινδύνου εξαρθρήματος.
Με την χρήση πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης, επιτυγχάνεται ελάττωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο (1-2 ημ). Είναι εύκολη η διενέργεια αμφοτερόπλευρης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σε σύντομο και λογικό χειρουργικό χρόνο και δεν αντενδείκνυται σε σχετικά υπέρβαρους ασθενείς. Είναι δυνατή η ασφαλής επέκταση της χειρουργικής τομής για αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών (δεν είναι εύκολο σε AMIS ή ASI) καθώς και η διενέργεια πλήρων αναθεωρήσεων ολικών αρθροπλαστικών ισχίου (δεν γίνεται με AMIS ή ASI)

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.

Περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων γόνατος

Αντιμετωπίζουμε όλο το φάσμα των αθλητικών κακώσεων γόνατος προσφέροντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές με βάση την τεκμηρίωσή τους από τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος αντιμετωπίζονται οι ρήξεις του προσθίου και οπίσθιου χιαστού συνδέσμου με τις νεώτερες λιγότερο τραυματικές τεχνικές (all inside) με πιθανή οπίσθια λήψη των αυτομοσχευμάτων η οποία είναι πολύ πιο αισθητικά αποδεκτή. Σύγχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές υποβοήθησης με υπολογιστή (navigation) για την εξασφάλιση της άριστης ανατομικής θέσης των μοσχευμάτων. Είναι δυνατή η χρήση τεχνικών μονής ή διπλής δεσμίδας προσφέροντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή.
Σε ρήξεις μηνίσκου γίνεται πάντα προσπάθεια διάσωσης του μηνίσκου με τεχνικές συρραφής (all inside, inside out, outside in) γιατί σύγχρονα έχει τεκμηριωθεί διεθνώς ο πολύ σημαντικός ρόλος της διατήρησης της ακεραιότητας του μηνίσκου. Είναι δυνατή η μεταμόσχευση μηνίσκου με αλλομοσχεύματα ή σύγχρονα ικριώματα (scaffolds). Σε χόνδρινες βλάβες του γόνατος εφαρμόζονται τεχνικές ανάπλασης των χόνδρινων ελλειμμάτων με τεχνικές μικροκαταγμάτων (nano fx), χρήση βιολογικών μεμβρανών, οστεοχόνδρινης μεταμόσχευσης καθώς και καλλιέργειας χονδροκυττάρων σε ένα ή δύο στάδια σε συνδυασμό με κυτταρικές θεραπείες.
Οι βιολογικές θεραπείες για βλάβες του αρθρικού χόνδρου έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια. Τα πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων περιλαμβάνουν ελάχιστη επεμβατικότητα, ταχύτερη επούλωση και αποκατάσταση. Οι βιολογικές θεραπείες περιλαμβάνουν την χρήση PRP’s (ενεργοποιημένα αιμοπετάλια), εκχύλισμα μυελού των οστών και κυτταρικές θεραπείες. Βασίζονται στην ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων που συντελούν στην γρήγορη αποκατάσταση και ανάπλαση ιστικών βλαβών.
Οι μυικές θλάσεις και τενοντίτιδες μπορούν σύγχρονα να αντιμετωπισθούν με ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (PRP’s) σε συνδυασμό με χρήση κυτταρικών θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής. Η χρήση βλαστοκυττάρων μπορεί να γίνει μετά από λήψη τους από τον λιπώδη ή τον μυελό των οστών με ελάχιστη νοσηλεία (ODC). Η χρήση υπερήχων είναι πολύ σημαντική αρχικά στην διάγνωση των αθλητικών κακώσεων.
Μπορεί να γίνει στατική ή  δυναμική αξιολόγηση των κακώσεων και σε συνδυασμό με την μαγνητική τομογραφία τελευταίας γενιάς να δώσει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Επίσης η χρήση των υπερήχων μας βοηθά πολύ σε διάφορες ενδοαρθρικές εγχύσεις εξασφαλίζοντας την σωστή τεχνική της παρακέντησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω που αποτελούν όλες τις νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων γόνατος είναι δυνατή η εξατομικευμένη προσέγγιση του προβλήματος του κάθε αθλητή ή αθλούμενου,  προσφέροντας τις πιο σύγχρονες και διεθνώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές προτάσεις στον χώρο της αθλητιατρικής!

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές αρθροσκοπικής χειρουργικής (live video demos)

Περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεων πρόσθιου χιαστού (all inside)

Ελάχιστης επεμβατικότητας αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου γόνατος. Τεχνική all inside – TightRope.
Με την τεχνική (reverse reaming) αυτή δημιουργούνται οστικά κανάλια μηρού και κνήμης των οποίων το μήκος διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό με αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερου οστικού υποστρώματος. Λαμβάνεται μόνο ο ημιτενοντώδης τένοντας ως μόσχευμα με αποτέλεσμα την διατήρηση της λειτουργικότητας των καμπτήρων μυών του γόνατος. Η σταθεροποίηση του μοσχεύματος γίνεται με δύο endobutton τόσο στον μηρό όσο και στην κνήμη με χρήση ρυθμιζόμενων βρόχων (adjustable loops). Επιτυγχάνεται έτσι η ελάχιστη χειρουργική καταπόνηση της άρθρωσης του γόνατος με αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση μετά την χειρουργική επέμβαση. Η φόρτιση του σκέλους γίνεται άμεσα μετά την χειρουργική επέμβαση (μερική φόρτιση) και με την χρήση πρωτοκόλλων γρήγορης αποκατάστασης ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του. Η επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να γίνει συνήθως σε χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές

Περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση βλαβών αρθρικού χόνδρου

Οι συνηθέστερες μέθοδοι αντιμετώπισης των χόνδρινων βλαβών είναι:

 1. Aρθροσκοπικός καθαρισμός
 2. Μικροκατάγματα (nano fx)
 3. Χονδροπλαστική
 4. Mεταμόσχευση χονδροκυττάρων
 5. Πλαστική δίκην μωσαϊκού (mosaicplasty)
 6. Oστεοχόνδρινα αλλομοσχεύματα (OATS)
 7. Oστεοτομία
 8. Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική
 9. Oλική αρθροπλαστική

Η αρθροσκοπική έκπλυση (lavage) έχει ως σκοπό την αφαίρεση των προϊόντων φθοράς του αρθρικού χόνδρου. Ενδείκνυται μόνο όταν υπάρχουν μηχανικά συμπτώματα όπως είναι η εμπλοκή του γόνατος και η αποτελεσματικότητα είναι βραχυχρόνια. Οι τεχνικές των μικροκαταγμάτων στηρίζονται στο φαινόμενο αυτόματης επούλωσης των ελλειμμάτων του χόνδρου όταν γίνει τραυματισμός του υποχόνδριου οστού. Ο ιστός που δημιουργείται δεν είναι όμως ο φυσιολογικός υαλοειδής χόνδρος αλλά υποδεέστερης ποιότητας ινώδης χόνδρος. Με την τεχνική των μικροκαταγμάτων προκαλούνται μικρές οπές στο οστό στην περιοχή του ελείμματος προκειμένου να διεγερθεί το υποχόνδριο οστό και να δημιουργηθεί έτσι ινοχόνδρος ο οποίος θα καλύψει το έλλειμμα. Στην μεταμόσχευση,  χονδροκύτταρα λαμβάνονται από υγιείς περιοχές του γόνατος, καλλιεργούνται και πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο και στη συνέχεια εμφυτεύονται με διάφορους τρόπους στην περιοχή του χόνδρινου ελλείμματος.
Η επέμβαση αυτή είναι όμως εφικτή μόνο για την κάλυψη μικρών εντοπισμένων ελλειμμάτων χόνδρου και όχι για την αντικατάσταση του χόνδρου που απουσιάζει σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Τα μεταμοσχευμένα χονδροκύτταρα παράγουν έναν ιστό που μοιάζει με υαλοειδή χόνδρο. Κατά τη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων υγιή κύτταρα αρθρικού χόνδρου λαμβάνονται αρθροσκοπικά από μία μη φορτιζόμενη περιοχή του γόνατος (αριστερά). Τα κύτταρα αυτά καλλιεργούνται και πολλαπλασιάζονται με ειδικό τρόπο και στη συνέχεια εμφυτεύονται με δεύτερη χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της αρθρικής επιφάνειας που παρουσιάζει το έλλειμμα (δεξιά). Με την τεχνική πλαστικής δίκην μωσαικού το χόνδρινο έλλειμα καθαρίζεται και μετρώνται οι διαστάσεις του.
Στη συνέχεια λαμβάνεται ένας κύλινδρος οστού και χόνδρου από μία μη φορτιζόμενη επιφάνεια του γόνατος και ο κύλινδρος εμφυτεύεται στην θέση του ελλείμματος. Πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι μεταφέρεται άμεσα στην εστία του προβλήματος υγιής ιστός ενώ βασικό μειονέκτημα είναι η νοσηρότητα από την λήψη του οστεοχόνδρινου κυλίνδρου.
Κύλινδροι οστού με χόνδρου λαμβάνονται από περιοχές του γόνατος που δεν φορτίζονται (στο κέντρο του σχήματος) και μεταφέρονται σε φορτιζόμενες περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικά ελείμματα της αρθρικής επιφάνειας συνήθως τραυματικής προέλευσης (στον έσω μηριαίο κόνδυλο στο σχήμα). Στην τεχνική χρήσης αλλομοσχευμάτων, οστεοχόνδρινα τεμάχια λαμβάνονται από δότες με σκοπό την αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων. Πλεονέκτημα είναι η απεριόριστη διαθεσιμότητα σε σχήμα και μέγεθων οστεοχόνδρινων τεμαχίων. Μειονέκτημα είναι το αυξημένο κόστος και ο μικρός κίνδυνος μετάδοσης νόσων.
Όταν τα χόνδρινα ελλείμματα είναι μεγάλα ή συνυπάρχει αρθρίτιδα οι οστεοτομίες στην περιοχή του γόνατος βοηθούν στην καθυστέρηση της εξέλιξης της πάθησης. Με την οστεοτομία αλλάζει ο άξονας φόρτισης του άκρου από περιοχές που έχουν πρόβλημα σε άλλες περιοχές φυσιολογικές. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος χρησιμοποιείται σε εντοπισμένες και σχετικά εκτεταμένες βλάβες στο έσω διαμέρισμα της άρθρωσης του γόνατος. Όταν οι βλάβες είναι πολύ μεγάλες σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας ή όταν η αρθρίτιδα είναι πολύ εκτεταμένη έχει απόλυτη ένδειξη η ολική αρθροπλαστική γόνατος

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές

Περισσότερα

Η χρήση βιολογικών παραγόντων στην σύγχρονη Ορθοπαιδική Χειρουργική

Η Ορθοπαιδική Χειρουργική έχει να καταδείξει μια πολύ σημαντική πρόοδο στις τελευταίες δεκαετίες. Η πρόοδος αυτή συνίσταται τόσο την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των χρησιμοποιούμενων θεραπειών όσο και στις χειρουργικές τεχνικές και τις εξελισσόμενες τεχνολογίες. Παρ’ όλα αυτά καλύτερα αποτελέσματα επούλωσης απαιτούνται στην αντιμετώπιση των ρήξεων του στροφικού πετάλου του ώμου, των μηνισκικών και χόνδρινων αλλοιώσεων του γόνατος, όσο και στην μη χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ). Την τελευταία δεκαετία έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην βιολογία της επούλωσης. Εχει μελετηθεί εκτενώς σε ποικίλες ερευνητικές μελέτες και διάφοροι βιολογικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες Ορθοπαιδικές εφαρμογές (Anz AW, JAAOS 2014).
Στην Ιατρική των Αθλητικών Κακώσεων ως βιολογικοί παράγοντες αναφέρονται διάφοροι φυσικοί παράγοντες οι οποίοι

Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP’s) και αναρρόφηση μυελού οστών (BMA – bone marrow aspirate).

λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενίσχυση μιας ιατρικής πράξης και/ή την βιολογία της επούλωσης. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι αυτομοσχεύματα, αλλομοσχεύματα ή ξενομοσχεύματα και αναφέρονται σε μια μεγάλη ποικιλία ιστών.
Στην Ορθοπαιδική Χειρουργική το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τρείς κύριες κατηγορίες: αυξητικοί παράγοντες, κύτταρα και ιστοί. Στην θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες περιλαμβάνεται η λήψη και η εφαρμογή αυξητικών παραγόντων σε μια ανατομική περιοχή, όπως η χρήση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP’s) προς ενίσχυση της επούλωσης μετά από μια μερική ρήξη τένοντα. Οι κυτταρικές θεραπείες περιλαμβάνουν την λήψη και εφαρμογή κυττάρων σε μια ανατομική περιοχή όπως η χρήση αυτόλογων χονδροκυττάρων στην αντιμετώπιση χόνδρινων ελλειμμάτων γόνατος. Οι ιστικές θεραπείες περιλαμβάνουν την χρήση ιστών προς αντικατάσταση κατεστραμμένων ανατομικών δομών ή ενίσχυσης της ανακατασκευής όπως στην περίπτωση μεταμόσχευσης αλλομοσχεύματος μηνίσκου. Πολλοί παράγοντες παρουσιάζουν επιδράσεις στην λειτουργία, την πιθανότητα επιτυχίας και τους διάφορους κανονισμούς χρήσης ή/και επιμέρους νομικές επιφυλάξεις που διέπουν την χρήση αυτών των παραγόντων.
Διάφοροι βιολογικοί παράγοντες όπως πρωτεΐνες βιολογικών υγρών και ιστών έχουν αναγνωρισθεί ως αυξητικοί παράγοντες με σημαντική βιολογική επίδραση σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα αιμοπετάλια έχουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επούλωσης διότι εκκρίνουν ένα σημαντικό αριθμό αυξητικών παραγόντων και επιπλέον βιοενεργών πρωτεΐνών κατά την ενεργοποίησή τους. Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές συμπύκνωσης αιμοπεταλίων και/ή αυξητικών παραγόντων και κατηγοριοποιούνται συνήθως ως θεραπείες αυξητικών παραγόντων. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν την ικανότητα του PRP στην προσέλκυση μεσεγχυματικών κυττάρων (mesenchymal stem cells – MSCs), μακροφάγων και ινοβλαστών καθώς και τον πολλαπλασιασμό κυττάρων και την σύνθεση πρωτεινών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, που βελτιώνουν την διαδικασία επούλωσης.
Ο οστικός μυελός περιέχει ένα σύνθετο μίγμα αιμοπεταλίων, ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, πρόδρομα αιμοποιητικά κύτταρα και πρόδρομα κύτταρα μη αιμοποιητικών σειρών. Αιμοπετάλια και μη αιμοποιητικά πρόδρομα κύτταρα μπορούν να απομονωθούν με την διαδικασία της αναρρόφησης και φυγοκέντρησης μυελού των οστών. Τα μη αιμοποιητικά πρόδρομα κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε μεσεγχυματικά κύτταρα (MSCs). Διάφορες τεχνικές συμπύκνωσης υλικού αναρρόφησης μυελού των οστών (BMA) απομονώνουν αιμοπετάλια και μεσεγχυματικά κύτταρα προσφέροντας την δυνατότητα θεραπείας αυξητικών παραγόντων και κυτταρικής θεραπείας από μία μοναδική ανατομική πηγή.

Βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν κύτταρα με ένα περαιτέρω στάδιο ωρίμανσης σε σχέση με τα γενετικά κύτταρα (germ layer cells). Παρουσιάζουν τέσσερις ιδιότητες όπως την ικανότητα πολλαπλασιασμού, την ικανότητα διαφοροποίησης και ωρίμανσης σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές, την ικανότητα κινητοποίησης σε καταστάσεις αγγειογένεσης και την δυνατότητα ενεργοποίησης και ελέγχου άλλων κυττάρων (παρακρινής δράση). Αν και όλες οι προαναφερόμενες δράσεις μπορεί να είναι χρήσιμες στην σύγχρονη ιατρική συνήθως χρησιμοποιούνται η δυνατότητα πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης και η ικανότητα έκκρισης αυξητικών παραγόντων και ρυθμιστικών ανοσολογικών παραγόντων. Μπορούν να απομονωθούν από οστικό μυελό, αρθρικό υμένα, περιόστεο και λιπώδη ιστό. Καθώς ωριμάζουν σε διακριτά μικροπεριβάλλοντα, κύτταρα από διαφορετικές ανατομικές περιοχές παρουσιάζουν μοναδικούς φαινότυπους και κυτταρικούς δείκτες. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα του περιφερικού αίματος (peripheral blood strem cell – PBSC) γνωστά και ως πρόδρομα κύτταρα του περιφερικού αίματος έχουν σύγχρονα προκαλέσει το ενδιαφέρον για ορθοπαιδικές εφαρμογές. Τα PBSC είναι ανώριμα μονοκύτταρα τα οποία υπάρχουν στην περιφερική κυκλοφορία και προέρχονται από τον οστικό μυελό. Φυσιολογικά υπάρχουν σε χαμηλό αριθμό στην περιφερική κυκλοφορία αλλά η παραγωγή και η περιφερική κυκλοφορία τους μπορεί να ενισχυθεί με την χρήση αναλόγων παραγόντων διέγερσης συσσωμάτωσης κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony stimulating factors analogues). Εχουν χρησιμοποιηθεί στην αιματολογική ογκολογία και μεταμοσχεύσεις μυλού των οστών με δημοσιευμένα στοιχεία 12ετούς ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης.
Κύτταρα ληφθέντα από μυελό των οστών, λιπώδη ιστό, περιόστεο, αρθρικό υμένα ή κύτταρα περιφερικού αίματος έχουν όλα καταδείξει την ικανότητα διαφοροποίησης σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα και κύτταρα της λιπώδους σειράς που μπορεί να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα σε πλήθος ορθοπαιδικών εφαρμογών.

Ορθοπαιδικές εφαρμογές:

Ρήξη τενόντων στροφικού πετάλου ώμου

Ολες οι σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καθαρό πλεονέκτημα από την χρήση PRP’s ως χειρουργικό συμπλήρωμα σε ανακατασκευή του στροφικού πετάλου. Τίθεται όμως θέμα τρόπου εφαρμογής και χρήσης αυτών των βιολογικών παραγόντων με ανάγκη περαιτέρω μελετών για καθορισμού βέλτιστου τρόπου χρήσης. Δεν υπάρχουν σύγχρονες μελέτες χρήσης οστικού μυελού (BMA) στην χειρουργική αποκατάσταση των ρήξεων του στροφικού πετάλου.
Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα από μελέτες σε ζώα όσον αφορά στην χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων για ενίσχυση της επούλωσης του στροφικού πετάλου. Σύγχρονα έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές γενετικής τροποποίησης των χρησιμοποιούμενων κυττάρων με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα τεχνικών γενετικής τροποποίησης είναι ενθαρρυντικά, αποτελούν θεραπείες που εμπεριέχουν τεχνικές που απέχουν πολύ από τον απαιτούμενο ελάχιστο χειρισμό κυττάρων. Κατά συνέπεια τοποθετούνται στην κατηγορία βιολογικών παραγόντων υψηλού κινδύνου (high risk HCT/Ps). Ο συνδυασμός κυτταρικής θεραπείας με αυξητικούς παράγοντες αποτελεί μια άλλη υποσχόμενη τεχνική με καλά αποτελέσματα σε πειραματικά μοντέλα σε ζώα.

Μηνισκικές βλάβες

Τα αποτελέσματα πειραματικών μελετών σε ζώα δεν είναι διαφωτιστικά ως προς την χρήση PRP’s και κυττάρων οστικού μυελού (BMA) σε μηνισκική ανακατασκευή. Υπάρχουν μελέτες με πρωτόκολλα ιατρογενών μηνισκικών ελλειμμάτων (punch defects) και χρήση ικριωμάτων (scaffolds) για την εφαρμογή των PRP’s. Άλλες μελέτες έχουν καταδείξει την ικανότητα των μεσεγχυματικών κυττάρων να ενισχύουν την διαδικασία επούλωσης μηνισκικών βλαβών. Οι πειραματικές μελέτες σε ζώα όχι μόνο καταδεικνύουν την χρησιμότητα της χρήσης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων σε επούλωση μηνισκικών ελλειμμάτων αλλά καθοδηγούν και την ανάπτυξη μεθόδων εφαρμογής των βλαστοκυττάρων. Μεγάλα ελλείμματα απαιτούν χρήση ικριώματος φορτισμένο με βλαστοκύτταρα. Μικρότερα ελλείμματα ή ενίσχυση συρραφής δεν απαιτούν την χρήση ικριώματος μιας και φαίνεται ότι τα κύτταρα μπορούν να παραμένουν τοπικά στην περιοχή της ανακατασκευής. Ένα βιολογικό προϊόν συνδυασμού ικριώματος και βλαστοκυττάρων εμπίπτει στην κατηγορία βιολογικών παραγόντων υψηλού κινδύνου.

Χόνδρινες βλάβες

Υπάρχει πληθώρα μελετών στην χρήση βιολογικών παραγόντων σε χόνδρινες βλάβες. Η χρήση οστικού μυελού (ΒΜΑ) έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε συνδυασμό με τεχνικές διέγερσης οστικού μυελού (μικροκατάγματα) σε πειραματικές μελέτες σε ζώα. Χόνδρινη ανακατασκευή έχει καταδειχθεί και σε μεμονωμένη χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων. Άλλες μελέτες αποδεικνύουν ότι η χρήση διαφοροποιημένων κυττάρων προς την πλευρά των χονδροκυττάρων δεν είναι αποτελεσματική και απαιτείται η χρήση πιο ανώριμων κυττάρων για την καλύτερη ανακατασκευή των χόνδρινων ελλειμμάτων. Η χρήση ικριωμάτων δεν είναι επιτακτική μιας και έχει χρησιμοποιηθεί και η απευθείας ένεση κυττάρων στην άρθρωση του γόνατος σε συνδυασμό με τεχνικές διέγερσης μυελού με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι μετεγχειρητικές εγχύσεις είναι αποτελεσματικές στην εφαρμογή των βλαστοκυττάρων και ο χρόνος των εγχύσεων, ο συνδυασμός με υαλουρονικό οξύ καθώς και ο αριθμός των κυττάρων αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες. Βλαστοκύτταρα από λιπώδη ιστό (ASC) παρουσιάζουν δυνητική χρησιμότητα σε τεχνικές αναγέννησης χόνδρινου ιστού. Εχει καταδειχθεί υπεροχή των κυττάρων μυελού των οστών σε σχέση με τα κύτταρα λιπώδους ιστού όσον αφορά στην επάρκεια και ποιότητα της χονδρογένεσης.

Οστεοαρθρίτιδα

Στην περίπτωση διαπιστωμένης οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ), η ανακατασκευή των κατεστραμμένων ιστών δεν είναι δυνατή και στοχεύουμε στην βελτίωση της λειτουργίας, την ελάττωση του πόνου και την μείωση των φλεγμονωδών φαινομένων. Κλινική μελέτη εφαρμογής PRP’s σε ΟΑ γόνατος έχει καταδείξει ελάττωση του πόνου και βελτίωση κλινικών κλιμάκων αξιολόγησης (clinical scores) σε 12μηνη παρακολούθηση. Παρ ’όλα αυτά η υπεροχή τους δεν έχει σαφώς καταδειχθεί σε σχέση με παράγωγα βελτίωσης του ιξώδους (viscosupplementation). Σε νεώτερους ασθενείς με μικρότερες βλάβες υπερέχουν τα PRP’s σε σχέση με το υαλουρονικό οξύ όσον αφορά στην ελάττωση του πόνου και την κλινική αξιολόγηση αλλά σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς παρουσιάζουν συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Συμπερασματικά

Η χρήση βιολογικών παραγόντων στην σύγχρονη Ορθοπαιδική Χειρουργική παρουσιάζει σαφή θετική επίδραση. Η συλλογή αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων είναι δυνατή από πολλαπλούς ιστούς με κανονιστικούς και λειτουργικούς τροποποιητικούς παράγοντες σε σχέση με την ανατομική περιοχή λήψης. Πειραματικές μελέτες αποκατάστασης στροφικού πετάλου σε ζώα προτείνουν ότι η γενετική τροποποίηση των βλαστοκυττάρων θα είναι σύντομα αναγκαία, ενώ μελέτες ανακατασκευής χόνδρινων και μηνισκικών ελλειμμάτων ότι ανώριμα βλαστικά κύτταρα είναι επαρκή χωρίς την απαραίτητη χρήση ικριωμάτων.
Σημαντικά εμπόδια εφαρμογής όσο και νομικά θέματα κανονισμών παραγωγής είναι υπαρκτά, αλλά σαφής πρόοδος έχει επιτευχθεί με βάση πολυάριθμες μελέτες σε ζώα. Πιστεύεται ότι η διενέργεια κλινικών μελετών με τήρηση των απαραίτητων κανονισμών θα έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση των βιολογικών παραγόντων στην καθημερινή μας κλινική πρακτική τα επόμενα χρόνια. Σημαντική δουλειά απαιτείται ως προς τον καθορισμό των κατάλληλων τεχνικών εφαρμογής, την επιβεβαίωση της επάρκειας των ήδη χρησιμοποιούμενων τεχνικών και την περαιτέρω βελτίωση των βιολογικών παραγόντων μέσα από τα κατάλληλα μονοπάτια κανονιστικών λειτουργιών που εξασφαλίζουν την ασφαλή τους χρήση στον γενικό πληθυσμό.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.

Περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων ώμου

Ως αρθροσκόπηση ορίζεται η χειρουργική τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας, γνωστή κοινώς ως Minimally Invasive Surgery (MIS), κατά την οποία, μέσα από μικρές τομές μεγέθους περίπου μισού εκατοστού, με τη χρήση ειδικού άκαμπτου ενδοσκοπίου, του αρθροσκοπίου, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός δύναται να εξετάσει λεπτομερώς την άρθρωση και κατόπιν με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα και παθολογίες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;
Η χειρουργική αυτή τεχνική δίνει τη δυνατότητα στον Ορθοπαιδικό Χειρουργό να επιβεβαιώσει με ακρίβεια τη διάγνωση, επιτρέποντάς του να παρέμβει άμεσα θεραπευτικά, σε μια ολοένα και μεγαλύτερη γκάμα προβλημάτων των αρθρώσεων.
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η εν λόγω τεχνική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην άρθρωση του ώμου. Εξειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί αντιμετωπίζουν πλέον αρθροσκοπικά σχεδόν όλα τα προβλήματα και τις παθολογίες της άρθρωσης του ώμου με πολύ χαμηλή νοσηρότητα, ελάχιστο χρόνο νοσηλείας και ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ποιες παθήσεις του ώμου μπορούν να αντιμετωπιστούν;
Οι συχνότερα αντιμετωπιζόμενες παθολογίες στην άρθρωση του ώμου είναι:

 • Η ρήξη του μυοτενοντίου πετάλου (rotator cuff), η οποία μπορεί να συρραφεί και να αποκατασταθεί με πλήρως αρθροσκοπική τεχνική.
 • Η αστάθεια του ώμου, όπου αποκαθίσταται αρθροσκοπικά η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου (βλάβη Bankart), μαζί με όλα τα συνοδά προβλήματα.
 • Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, όπου αφαιρείται αρθροσκοπικά το οστεόφυτο του ακρωμίου επάνω στο οποίο προστρίβεται ο τένοντας του υπερακανθίου.
 • Η βλάβη SLAP, συχνή σε αθλητές του βόλεϊ, του χάντμπολ και σε ρίπτες, όπου συρράπτεται και αποκαθίσταται αρθροσκοπικά η αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου τένοντα.

Αφαίρεση χόνδρινων ή οστεοχόνδρινων τμημάτων τραυματικής ή άλλης αιτιολογίας.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.

Περισσότερα

Αρθροσκοπική Αποκατάσταση Ρήξεων Στροφικού Πετάλου Ώμου

Η χειρουργική επέμβαση προτείνεται σε περίπτωση που ο πόνος και η μυϊκή αδυναμία δε βελτιώνονται με συντηρητικές μεθόδους. Ο πόνος που επιμένει αποτελεί την πιο συχνή ένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση, η οποία ενδείκνυται επίσης σε δραστήριους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα χέρια τους συχνά πάνω από το επίπεδο του ώμου είτε στη δουλειά τους είτε σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας:

 • Εμμονή συμπτωμάτων για πάνω από 6 μήνες παρά τη συντηρητική αγωγή
 • Μεγάλη ρήξη (πάνω από 3 εκατοστά)
 • Σημαντική αδυναμία και έκπτωση της λειτουργικότητας του ώμου
 • Πρόσφατη οξεία τραυματική ρήξη

Με τη χειρουργική επέμβαση γίνεται συρραφή του τένοντα ή των τενόντων του στροφικού πετάλου που έχουν υποστεί ρήξη με επανακαθήλωσή τους στο οστό με αρθροσκοπικές άγκυρες. Ωστόσο, μία μερική ρήξη μπορεί να χρειάζεται μόνο νεαροποίηση (καθαρισμό) σε συνδυασμό με αποσυμπίεση του υπακρωμιακού χώρου που γίνεται με αφαίρεση μερικών χιλιοστών οστού από την κάτω επιφάνεια του ακρωμίου (ακρωμιοπλαστική).

Κατά την αρθροσκοπική αποκατάσταση, ο χειρουργός τοποθετεί μία κάμερα (αρθροσκόπιο) μέσα στην άρθρωση του ώμου και ειδικά εργαλεία μέσα από μικρές τομές (μικρότερες από 1 εκατοστό). Στη συνέχεια, αφού αναγνωρίσει τη ρήξη του στροφικού πετάλου, προχωρεί στη συρραφή με ειδικές οστικές άγκυρες και ράμματα που καθηλώνουν τον τένοντα στην κεφαλή του βραχιονίου. Η αρθροσκοπική αποκατάσταση είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και ο ασθενής συνήθως εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο.

Στο πρώτο στάδιο της αποκατάστασης (1-6 εβδομάδες), απαιτείται ακινητοποίηση του χειρουργημένου άκρου σε μαξιλάρι απαγωγής για προστασία της συρραφής μέχρι να επουλωθεί ο τένοντας. Μετά τις πρώτες 3 εβδομάδες μπορεί να αρχίσει ο ασθενής παθητικές κινήσεις του ώμου με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή για αποφυγή δυσκαμψίας. Στο δεύτερο στάδιο (6-12 εβδομάδες) προχωρούμε σε ενεργητική-υποβοηθούμενη κινησιοθεραπεία με σκοπό την αποκατάσταση πλήρους εύρους κίνησης του ώμου. Στο τρίτο στάδιο (12-16 εβδομάδες) προστίθενται ασκήσεις ενδυνάμωσης των στροφέων του ώμου και των υπόλοιπων μυών της ωμικής ζώνης. Μετά τον τέταρτο μήνα ο ασθενής μπορεί προοδευτικά να επανέλθει στις προηγούμενες δραστηριότητες, ωστόσο πλήρης αποκατάσταση επιτυγχάνεται προοδευτικά από τον 6ο έως τον 12ο μήνα μετά το χειρουργείο.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές

Περισσότερα