Πόδι

Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με οστεοτομία

Τα διάφορα οστά του άκρου ποδός συνδέονται στις αρθρώσεις, οι οποίες επιτρέπουν τις κινήσεις των οστών μεταξύ το...

Περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση βλαισού μεγάλου δακτύλου (hallux valgus)

Τα διάφορα οστά του άκρου ποδός συνδέονται στις αρθρώσεις, οι οποίες επιτρέπουν τις κινήσεις των οστών μεταξύ το...

Περισσότερα

Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση

Οι αρθρώσεις είναι σημαντικές για τη μεταβατική κίνηση από τη στήριξη στην πτέρνα, στη στήριξη των δακτύλων. Συμ...

Περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου (Νευρίνωμα Morton)

Το άκρο πόδι συμβάλλει σημαντικά στη βάδιση, προσαρμόζοντας το πέλμα στις ανωμαλίες του εδάφους. Τα διάφορα οστά...

Περισσότερα