Αστάθεια ώμου
Άρθρωση είναι το σημείο όπου δύο ή περισσότερα οστά συνδέονται μεταξύ τους, για να επιτρέπεται η κίνηση προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ο ώμος είναι η άρθρωση που ενώνει το άνω άκρο με τον υπόλοιπο σκελετό. Επιτρέπει τις κινήσεις του βραχιονίου και του χεριού προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τι αποτελείται ; Ο ώμος αποτελεί το σημείο
Αρθρίτιδα Ώμου - Οστεοαρθρίτιδα Ώμου

Αρθρίτιδα Ώμου

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ώμου

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ώμου

Αστάθεια Ώμου

Αστάθεια Ώμου

Νέκρωση Κεφαλής Βραχιονίου

Νέκρωση Κεφαλής Βραχιονίου

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου

TOP