Αρθροσκοπική Αντιμετώπιση Δυσκαμψίας μετά από Αρθροπλαστική Γόνατος

12 Δεκ 18

Αρθροσκοπική λύση συμφύσεων λόγω έντονης δυσκαμψίας μετά από αρθροπλαστική γόνατος απο επέμβαση που έγινε σε άλλο νοσοκομείο.
Η ασθενής παρουσίαζε έντονη δυσκαμψία μετεγχειρητικά με αποτέλεσμα η ποιότητα της ζωής της να έχει διαταραχθεί σημαντικά γιατί δεν ήταν δυνατή η πλήρη έκταση του γόνατος ούτε και η κάμψη πέραν των 60-70 μοιρών. Η βιολογική αρθροίνωση αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με εκτεταμένη αρθροσκοπική συμφυσιόλυση και επιτεύχθηκε φυσιολογικό πλήρες εύρος κίνησης μετεγχειρητικά!  Δείτε το παρακάτω video.
Τμήμα Ισχίου & Γόνατος, Metropolitan General, Χολαργός, Τηλ 6972802458