Αγκώνας

Χειρουργική Ώμου ή Αγκώνος – Ενημέρωση ασθενoύς

Πριν αποφασίσετε να κάνετε την επέμβαση, πρέπει να σταθμίσετε τα υπέρ και τα κατά, δηλαδή τα οφέλη που περιμένετ...

Περισσότερα

Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου

Ο αγκώνας επιτρέπει τις κινήσεις κάμψης και έκτασης του βραχίονα, καθώς και τις στροφικές κινήσεις του χεριού. ...

Περισσότερα

Αντιμετώπιση της επικονδυλίτιδας με επιμήκυνση μυός

Ο αγκώνας επιτρέπει τις κινήσεις κάμψης και έκτασης του βραχίονα, καθώς και τις στροφικές κινήσεις του χεριού. ...

Περισσότερα

Αντιμετώπιση της επικονδυλίτιδας με αποκόλληση μυός

Ο αγκώνας επιτρέπει τις κινήσεις κάμψης και έκτασης του βραχίονα, καθώς και τις στροφικές κινήσεις του χεριού. ...

Περισσότερα