Αποκατάσταση Ώμου
Πριν αποφασίσετε να κάνετε την επέμβαση, πρέπει να σταθμίσετε τα υπέρ και τα κατά, δηλαδή τα οφέλη που περιμένετε από την επέμβαση και τους πιθανούς κινδύνους. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσει αυτό το άρθρο σε αυτή την επιλογή, αλλά δεν αντικαθιστά την ενημέρωση από το γιατρό σας. Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε μαζί του την
Ωλένια Νευρίτιδα

Ωλένια Νευρίτιδα

Επικονδυλίτιδα Αγκώνα

Έσω & Έξω Επικονδυλίτιδα Αγκώνα

Επικονδυλίτιδα Αγκώνα - Tennis Elbow
Ο αγκώνας επιτρέπει τις κινήσεις κάμψης και έκτασης του βραχίονα, καθώς και τις στροφικές κινήσεις του χεριού. Είναι μια άρθρωση: περισσότερα οστά συνδέονται μεταξύ τους, για να επιτρέπεται η κίνηση τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τι αποτελείται ; Η άρθρωση του αγκώνα αποτελείται από τρία οστά: το βραχιόνιο, που ενώνει τον ώμο με τον
TOP