Περιπροθετικές λοιμώξεις ισχίου και γόνατος

Οι μολύνσεις των περιπροθετικών αρθρώσεων είναι μια καταστροφική επιπλοκή μετά την αρθροπλαστική και σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα των ασθενών. Περισσότερο από το 25% των αναθεωρήσεων αποδίδονται σε αυτές τις λοιμώξεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν. Ο αυξημένος επιπολασμός της παχυσαρκίας, του διαβήτη και άλλων συνυπολογισμών είναι μερικοί από τους λόγους αυτής της αύξησης.
Αν και η ζήτηση για ολική αρθροπλαστική αρθρώσεων αυξάνεται, το βάρος τέτοιων λοιμώξεων αυξάνεται ακόμη πιο γρήγορα και αποτελούν μια μοναδική πρόκληση, διότι η ακριβής διάγνωσή τους και η εξάλειψή τους μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που βοηθούν στην διάγνωση της περιπροθετικής λοίμωξης.
Αυτά περιλαμβάνουν την ταχύτητα καθίζησης των ερυθροκυττάρων, τη συγκέντρωση της C-αντιδραστικής πρωτεΐνης στον ορό, τον αριθμό των αρθρικών λευκών αιμοσφαιρίων, τις διαγνωστικές μελέτες απεικόνισης, την καλλιέργεια των δειγμάτων ιστού και την ιστολογική ανάλυση.
Έχουν προταθεί πολλοί ορισμοί της περιπροθετικής λοίμωξης, αλλά δεν υπάρχει σαφής συναίνεση. Τα εργαλεία που εξετάζονται για τη διάγνωση τέτοιων λοιμώξεων περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στο αρθρικό υγρό, τη συγκέντρωση εστεράσης λευκοκυττάρων στο αρθρικό υγρό και άλλους μοριακούς δείκτες λοίμωξης περιπροθετικών αρθρώσεων.

Οι επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν τον χειρουργικό καθαρισμό  (irrigation and debridement) με διατήρηση των τεχνητών προθέσεων, την αναθεώρηση σε δύο στάδια με ενδιάμεση χρήση πρόθεσης από τσιμέντο και αντιβιοτικό (spacer), την αναθεώρηση ενός σταδίου και τις θεραπείες διάσωσης (salvage) όπως αρθρόδεση και ακρωτηριασμό. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο χρονισμός της εμφάνισης των συμπτωμάτων, η υγεία των ασθενών, το είδος του βακτηρίου και το ιστορικό λοιμώξεων της άρθρωσης.
Παρόλο που η διατήρηση της πρόσθεσης έχει τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της μειωμένης νοσηρότητας και της βελτιωμένης επιστροφής στη καθημερινή λειτουργία, η αναθεώρηση δύο σταδίων παρέχει χαμηλότερο ποσοστό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Καθώς αυξάνεται η συχνότητα των περιπροθετικών λοιμώξεων η ορθοπεδική και η ιατρική κοινότητα πρέπει να εξοικειωθούν περισσότερο με την ασθένεια. Ελπίζεται ότι τα εργαλεία που εξετάζονται επί του παρόντος θα βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς στη διάγνωση της περιπροθετικής αρθρικής λοίμωξης με ακριβή και έγκαιρο τρόπο ώστε να επιτραπεί η κατάλληλη θεραπεία.
Η χειρουργική μας ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Ροΐδη Νικόλαο έχει εκτεταμένη και μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο των περιπροθετικών λοιμώξεων λόγω της μετεκπαίδευσής του σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνώς κέντρα αντιμετώπισής περιπροθετικών λοιμώξεων στο Arthritis and Joint Implant Surgery, University of Southern California, Los Angeles USA υπό την αιγίδα των Καθηγητών Michael Patzakis, Kelly Vince & Endy McPherson.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.