Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος (UKA, unicompartmental arthroplasty) είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση της αρθρίτιδας σε ένα μόνο από τα διαμερίσματα του γόνατος (συνήθως έσω διαμέρισμα γόνατος). Η χειρουργική επέμβαση (UKA) μπορεί να μειώσει τον μετεγχειρητικό πόνο και να έχει μικρότερη περίοδο αποκατάστασης σε σχέση με τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος. Επίσης, μπορεί να έχει μικρότερη τομή επειδή τα εμφυτεύματα μπορεί να είναι μικρότερα.

Ενδείξεις και Αντενδείξεις

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος (UKA) μπορεί να είναι κατάλληλη για ασθενείς με μέτριας βαρύτητας οστεοαρθρίτιδα ή ιστορικό τραυματισμoύ, ιστορικό ανεπιτυχών χειρουργικών επεμβάσεων ή παρουσία κακής πυκνότητας οστού που αποκλείει άλλους τύπους χειρουργικής επέμβασης του γόνατος.
Ασθενείς που ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμοι για UKA περιλαμβάνουν ασθενείς που έχουν μια ενεργή ή ύποπτη λοίμωξη στην άρθρωση του γόνατος ή γύρω από αυτήν, μπορεί να έχουν γνωστή ευαισθησία στα υλικά της συσκευής, να έχουν οστικές λοιμώξεις ή ασθένειες που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης ή σταθεροποίησης, να έχουν φλεγμονώδη αρθρίτιδα, να έχουν σημαντικές παραμορφώσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον μηχανικό άξονα του γόνατος, να έχουν νευρομυϊκές διαταραχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον κινητικό έλεγχο ή / και τη σταθερότητα, να έχουν οποιαδήποτε νευρομυική διαταραχή, οι ασθενείς που δεν είναι σκελετικά ώριμοι,  έχουν σοβαρές παραμορφώσεις κνήμης, έχουν υποστεί σημαντική βλάβη στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση ή στο άλλο διαμέρισμα της άρθρωσης και / ή έχουν αστάθεια των συνδέσμων του γόνατος, έτσι ώστε η μετεγχειρητική σταθερότητα να είναι επισφαλής.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ACL) θα πρέπει να είναι άθικτος, αν και αυτό συζητείται για ασθενείς που χρειάζονται αντικατάσταση έσω διαμερίσματος. Για τους ασθενείς που χρειάζονται αντικατάσταση έξω διαμερίσματος, ο πρόσθιος χιαστός θα πρέπει να είναι άθικτος και αντενδείκνυται για ασθενείς με ανεπάρκεια πρόσθιου χιαστού επειδή το έξω διαμέρισμα έχει μεγαλύτερη κίνηση από το έσω διαμέρισμα.

Χειρουργικές πληροφορίες

Ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει τον τύπο τομής και εμφύτευσης που θα χρησιμοποιήσει για το γόνατο του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, καθορίζεται η ποσότητα του οστού που θα αφαιρεθεί από τον μηρό και την κνήμη με βάση την ευθυγράμμιση του σκέλους. Η αντικατάσταση ενός διαμερίσματος είναι μια ελάχιστα επεμβατική επιλογή για ασθενείς των οποίων η αρθρίτιδα απομονώνεται είτε στο έσω είτε στο έξω διαμέρισμα. Η επέμβαση προσφέρει πολλά οφέλη για τους ασθενείς με σχετικά ενεργό τρόπο ζωής, οι οποίοι έχουν αρθρίτιδα σε ένα μόνο διαμέρισμα του γόνατος με φυσιολογικό βάρος σώματος. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί μια τομή μόλις 4-6 εκ. ενώ μια ολική αρθροπλαστική γόνατος απαιτεί τυπικά μια τομή 8-12 εκ. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος δεν διαταράσσει την λειτουργία της επιγονατίδας, γεγονός που καθιστά μικρότερη περίοδο αποκατάστασης. Μια μερική αντικατάσταση προκαλεί επίσης ελάχιστη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης και οδηγεί σε σημαντικά μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο. Ο χρόνος νοσηλείας σε σύγκριση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος μειώνεται επίσης σημαντικά.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Οι μακροχρόνιες μελέτες ανέφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα που αποδίδεται στην επιλογή των κατάλληλων ασθενών, την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του οστού που αφαιρείται και την χρησιμοποίηση σωστής χειρουργικής τεχνικής. Αναφέρονται αποτελέσματα 10ετούς επιβίωσης της τάξης του 96% με 92% άριστα ή καλά αποτελέσματα ή 15ετούς επιβίωσης 93% με 91% καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα.