Αρθροσκοπική αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων γόνατος

Αντιμετωπίζουμε όλο το φάσμα των αθλητικών κακώσεων γόνατος προσφέροντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές με βάση την τεκμηρίωσή τους από τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος αντιμετωπίζονται οι ρήξεις του προσθίου και οπίσθιου χιαστού συνδέσμου με τις νεώτερες λιγότερο τραυματικές τεχνικές (all inside) με πιθανή οπίσθια λήψη των αυτομοσχευμάτων η οποία είναι πολύ πιο αισθητικά αποδεκτή. Σύγχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές υποβοήθησης με υπολογιστή (navigation) για την εξασφάλιση της άριστης ανατομικής θέσης των μοσχευμάτων. Είναι δυνατή η χρήση τεχνικών μονής ή διπλής δεσμίδας προσφέροντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή.
Σε ρήξεις μηνίσκου γίνεται πάντα προσπάθεια διάσωσης του μηνίσκου με τεχνικές συρραφής (all inside, inside out, outside in) γιατί σύγχρονα έχει τεκμηριωθεί διεθνώς ο πολύ σημαντικός ρόλος της διατήρησης της ακεραιότητας του μηνίσκου. Είναι δυνατή η μεταμόσχευση μηνίσκου με αλλομοσχεύματα ή σύγχρονα ικριώματα (scaffolds). Σε χόνδρινες βλάβες του γόνατος εφαρμόζονται τεχνικές ανάπλασης των χόνδρινων ελλειμμάτων με τεχνικές μικροκαταγμάτων (nano fx), χρήση βιολογικών μεμβρανών, οστεοχόνδρινης μεταμόσχευσης καθώς και καλλιέργειας χονδροκυττάρων σε ένα ή δύο στάδια σε συνδυασμό με κυτταρικές θεραπείες.
Οι βιολογικές θεραπείες για βλάβες του αρθρικού χόνδρου έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια. Τα πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων περιλαμβάνουν ελάχιστη επεμβατικότητα, ταχύτερη επούλωση και αποκατάσταση. Οι βιολογικές θεραπείες περιλαμβάνουν την χρήση PRP’s (ενεργοποιημένα αιμοπετάλια), εκχύλισμα μυελού των οστών και κυτταρικές θεραπείες. Βασίζονται στην ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων που συντελούν στην γρήγορη αποκατάσταση και ανάπλαση ιστικών βλαβών.
Οι μυικές θλάσεις και τενοντίτιδες μπορούν σύγχρονα να αντιμετωπισθούν με ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (PRP’s) σε συνδυασμό με χρήση κυτταρικών θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής. Η χρήση βλαστοκυττάρων μπορεί να γίνει μετά από λήψη τους από τον λιπώδη ή τον μυελό των οστών με ελάχιστη νοσηλεία (ODC). Η χρήση υπερήχων είναι πολύ σημαντική αρχικά στην διάγνωση των αθλητικών κακώσεων.
Μπορεί να γίνει στατική ή  δυναμική αξιολόγηση των κακώσεων και σε συνδυασμό με την μαγνητική τομογραφία τελευταίας γενιάς να δώσει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Επίσης η χρήση των υπερήχων μας βοηθά πολύ σε διάφορες ενδοαρθρικές εγχύσεις εξασφαλίζοντας την σωστή τεχνική της παρακέντησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω που αποτελούν όλες τις νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων γόνατος είναι δυνατή η εξατομικευμένη προσέγγιση του προβλήματος του κάθε αθλητή ή αθλούμενου,  προσφέροντας τις πιο σύγχρονες και διεθνώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές προτάσεις στον χώρο της αθλητιατρικής!

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές αρθροσκοπικής χειρουργικής (live video demos)