Αρθροσκοπική αποκατάσταση αστάθειας ώμου

Το εξάρθρημα του ώμου συμβαίνει όταν η κεφαλή του βραχιονίου βγαίνει από την ωμοπλάτη, κάτι που προκαλείται είτε από μεμονωμένο τραυματισμό είτε σπανιότερα από υπέρχρηση (σε ασθενείς με χαλαρές αρθρώσεις). Μετά το πρώτο εξάρθρημα υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής συνήθως μετά από τραυματισμό χαμηλότερης έντασης με αποτέλεσμα τη δημιουργία αστάθειας (shoulder instability).
Σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι η συρραφή του θυλακοσυνδεσμικού συστήματος που έχει υποστεί τη ρήξη και προκαλεί αστάθεια.
Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος στον τομέα της αρθροσκοπικής χειρουργικής του ώμου με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποκατάστασης πολλών βλαβών του ώμου αρθροσκοπικά (ελάχιστα επεμβατική μέθοδος). Όσον αφορά την αστάθεια του ώμου, η ρήξη των συνδέσμων και του θυλάκου και η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου (βλάβη Bankart) μπορεί να αποκατασταθεί αρθροσκοπικά με μικρές τομές (5-8 χιλιοστών) στο δέρμα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτές τις τομές εισάγεται μία κάμερα καθώς και εργαλεία και υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών (άγκυρες με ράμματα για τη συρραφή των συνδέσμων που έχουν υποστεί ρήξη και την επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου (Bankart repair).

Σε περίπτωση μεγάλου βαθμού οστικής απώλειας στην ωμογλήνη (bony Bankart lesion) και παρουσίας συμπιεστικού κατάγματος στη βραχιόνια κεφαλή (Hill-Sachs lesion), μπορεί να έχει ένδειξη η ανοικτή χειρουργική επέμβαση, όπου γίνεται αποκατάσταση του οστικού ελλείμματος με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και καθήλωσή του με βίδες (π.χ. επέμβαση Latarjet). Μετεγχειρητικά το άνω άκρο τοποθετείται σε φάκελο ανάρτησης και σε 1-2 εβδομάδες αρχίζουμε ενεργητική-υποβοηθούμενη κινησιοθεραπεία αποφεύγοντας τις ακραίες θέσεις, ιδίως απαγωγή και έξω στροφή του ώμου για τις πρώτες 6 εβδομάδες μέχρι να επουλωθεί η περιοχή της συρραφής. Κατόπιν, προχωρούμε σε ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης ενώ επάνοδος σε αθλητικές δραστηριότητες γίνεται περίπου στους 6 μήνες μετά την επέμβαση. Τονίζεται ότι η συνεργασία του ασθενούς είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την επίτευξη ενός άριστου λειτουργικού αποτελέσματος που συνεπάγεται έναν σταθερό και ανώδυνο ώμο.

Στο κανάλι μου στο youtube μπορεί κανείς να δεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές.