Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας

13 Μαρ 19

Γιατί η ALMIS σε ύπτια θέση (ALMIS supine) αποτελεί την ασφαλέστερη πρόταση για τον ασθενή σήμερα!

22 πλήρως τεκμηριωμένοι λόγοι από την σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία

1. Μικρή τομή δέρματος
2. Καμία μυϊκή βλάβη
3. Ελάχιστη βλάβη περιαρθρικών ιστών
4. Η απώλεια αίματος ελαχιστοποιείται όπου αυτό είναι δυνατό
5. Κανένας κίνδυνος νευρικής ή αγγειακής βλάβης (όπως σε AMIS ή ASI)
6. Δεν χρειάζεται ειδικό τραπέζι έλξης (όπως σε AMIS)
7. Χρήση απλού χειρουργικού τραπεζιού
8. Καμία ακραία διεγχειρητική τοποθέτηση σκελών ασθενούς με κίνδυνο κατάγματος (όπως σε AMIS)
9. Διεγχειρητική χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου
10. Διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος σωστής τοποθέτησης υλικών (δεν γίνεται σε πλάγια τοποθέτηση ασθενούς PATH ή SUPERPATH)
11. Διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος μήκους σκελών (δεν γίνεται σε πλάγια τοποθέτηση ασθενούς PATH ή SUPERPATH)
12. Μικρός χειρουργικός χρόνος που βοηθά σε μείωση λοιμώξεων (σε σχέση με τεχνικές ρομποτικής χειρουργικής)
13. Ελάττωση μετεγχειρητικού πόνου
14. Συμβατή με πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης
15. Ελαχιστοποίηση κινδύνου εξαρθρήματος
16. Εύκολη διενέργεια αμφοτερόπλευρης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σε σύντομο και λογικό χειρουργικό χρόνο
17. Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών προφυλάξεων
18. Ελαχιστοποίηση παραμονής στο νοσοκομείο (1-2 ημ)
19. Δεν αντενδείκνυται σε σχετικά υπέρβαρους ασθενείς
20. Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ρομποτική χειρουργική μιας και συνήθως απαιτούνται μεγαλύτερες τομές για την χρήση πολύπλοκων εργαλείων μέσω συνήθως οπίσθιων παραδοσιακών προσπελάσεων
21. Δυνατότητα ασφαλούς επέκτασης της χειρουργικής τομής για αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών (δεν είναι εύκολο σε AMIS ή ASI)
22. Διενέργεια πλήρων αναθεωρήσεων ολικών αρθροπλαστικών ισχίου (δεν γίνεται με AMIS ή ASI)

 

Ροΐδης Θ. Νικόλαος, MD, PhD, DSc
Διευθυντής Τμήματος Ισχίου & Γόνατος
Metropolitan General
τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Γ Ορθοπαιδικό Τμήμα Νος. ΚΑΤ
τ. Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετεκπαίδευση University of Shouthern California, Los Angeles USA
Consultant Heartlands NHS Trust, Birmingham UK
www.roidisnt.gr
Ιατρείο: Αντερσεν 4Γ & Μωραίτη 93, Ν. Ψυχικό
210-6106292 – 6972-802458