Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Ι. Ελληνικές

 • 1. Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΕΕΧΟΤ (2002).
 • 2. Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΕΕΧΟΤ ως Εκπρόσωπος των Εκτάκτων Μελών, 1999-2000.
 • 3. Ιδρυτικό Μέλος «Ελληνικού Ινστιτούτου Οστεοπόρωσης» - ΕΛΙΟΣ
 • 4. Ιδρυτικό Μέλος της «Εταιρείας για την Υποστήριξη των Θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων» - ΕΥΘΥΤΑ.
 • 5.Εκτακτο Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Μεταβολισμού των Οστών – ΕΕΜΜΟ (1997)
 • 6. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ), 2003-04
 • 7. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ), 2004-05
 • 8. Μέλος του Τμήματος Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων της ΕΕΧΟΤ (2002-2017)
 • 9. Μέλος του Τμήματος Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Γόνατος της ΕΕΧΟΤ (2002-2017)
 • 10.Μέλος του Τμήματος Ωμου - Αγκώνος ΕΕΧΟΤ (2004-2017)
 • 11.Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» (18/6/2005)
 • 12.Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» ως Ταμίας (τριετία 2010-2012)
 • 13.Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» ως Γενικός Γραμματέας (τριετία 2012-2015)
 • 14.Εκλογή ως Τακτικό μέλος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ) (15/12/10)

ΙΙ. Διεθνείς

 • 1. European Bone & Joint Infection Society (2003-2017) (http://ebjis.org)
 • 2. International Affiliate Member of American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS (2004 - 2017) (www.aaos.org)
 • 3. International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS) (2007-2017) (www.isakos.com)
 • 4. European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) (2010-2017) (www.esska.org)
 • 5. European Hip Society (2007-2017) (http://www.european-hip-society.org)
 • 6. Efort (2010-2017) (https://www.efort.org)