Κλινική Εμπειρία

 

  • Orthopaedic Trauma, LAC+USC Medical Center, County Hospital, Department of Orthopaedic Surgery, University of Southern California (USC), Los Angeles, California, USA (1/5/2000 – 31/7/2001) Eμπειρία σε μείζων Τραυματολογικό Κέντρο (LAC+USC Medical Center) Eμπειρία σε αντιμετώπιση ορθοπαιδικών λοιμώξεων (M. Patzakis) Eμπειρία σε αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων τραυματολογίας ώμου, αγκώνος, ολικές αρθροπλαστικές ώμου & αγκώνος (JM Itamura)
  • Center for Arthritis and Joint Implant Surgery, USC University Hospital, Department of Orthopaedic Surgery, University of Southern California (USC), Los Angeles, California, USA (1/8/2001 – 30/6/2002) Κλινική εμπειρία σε αντιμετώπιση περιπροθετικών λοιμώξεων (M. Patzakis – EJ McPherson) Κλινική εμπειρία σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου καθώς και αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων αναθεωρήσεων ολικών αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου (KG Vince – EJ McPherson)
  • Επιμελητής Β ΕΣΥ Κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα της τραυματολογίας και της Ορθοπαιδικής ενηλίκων (ΚΝ Μαλίζος)
  • Consultant Orthopaedic Surgeon, Heart of England, NHS Foundation Trust, Heartlands and Solihull Hospitals, Birmingham, United Kingdom (7/4/08- 7/10/08). Κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα της επανορθωτικής χειρουργικής ενηλίκων, αναθεωρήσεις ολικών αρθροπλαστικών ισχίου (impaction grafting) και γόνατος, αρθροπλαστικές επιφανείας (resurfacing hip arthroplasty)(εκπαιδευτική άδεια ΚΕΣΥ)
  • Διευθυντής ΕΣΥ, Γ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου ΚΑΤ, Κηφισιά, Αθήνα Κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα της τραυματολογίας, αρθροσκοπικής χειρουργικής και της Ορθοπαιδικής ενηλίκων